Uruchomienie programu

Jesteś tutaj:
< Powrót

Uruchomienie programu

Program WAPRO Mag w wersji przeznaczonej dla systemu Windows uruchamia się w standardowy sposób obowiązujący w tych systemach operacyjnych. Jeżeli instalacja została przeprowadzona z domyślnymi parametrami, to program dostępny jest w menu Start | Programy | WAPRO ERP | WAPRO Mag .

Uruchomienie programu rozpoczyna się od procesu logowania do systemu. Ma on na celu weryfikację uprawnień użytkownika oraz podłączenie systemu do wybranej bazy danych. W oknie logowania użytkownik proszony jest o podanie swojego loginu i hasła wejścia — praca bez podania tych informacji nie jest możliwa. Tuż po instalacji WAPRO Mag zdefiniowany jest tylko jeden użytkownik o nazwie Admin, posiadający puste hasło — zamiast podawania hasła naciskamy w tym miejscu klawisz [Enter]. Przy pierwszym uruchomieniu program wykryje brak domyślnej bazy danych i zaproponuje uruchomienie programu Administratora baz danych w celu jej utworzenia. W przypadku gdy domyślna baza już istnieje, program uruchomi się bez dodatkowych pytań.

Nazwę domyślnej bazy oraz jej lokalizację na serwerze można sprawdzić w oknie logowania. W tym celu należy nacisnąć klawisz [Opcje >>] (poprzedni wygląd okienka przywraca klawisz [Opcje <<]). Jeśli chcemy podłączyć się do innej bazy niż domyślna, należy podać nazwę bazy oraz wskazać serwer, na którym się ona znajduje.

Uruchomienie programu powiedzie się tylko w przypadku, gdy na wskazanym serwerze istnieje baza danych o podanej nazwie oraz serwer ten jest uruchomiony i „widoczny” z naszego komputera (udostępniony lokalnie lub zdalnie poprzez aktywne połączenie sieciowe). W przeciwnym przypadku program wyświetli stosowny komunikat.

Jeśli logowanie przebiegło pomyślnie, po tych czynnościach wstępnych przechodzimy do głównego ekranu roboczego programu WAPRO Mag.