Uwagi dotyczące instalacji MS SQL Server

Jesteś tutaj:
< Powrót

Uwagi dotyczące instalacji MS SQL Server

  • Instalacja serwera SQL jest procesem bardzo skomplikowanym, podobnym do procesu instalacji nowego systemu operacyjnego. Podczas jej działania zostaje wymieniona na nowe większa część istotnych bibliotek Windows, między innymi takich jak sterowniki ODBC, MDAC itp. Dlatego w zależności od konfiguracji systemu, zainstalowanych programów i pielęgnacji systemu (jak również ilości wolnego miejsca na dysku!) instalacja może przebiegać w różny sposób.
  • Program instalacyjny serwera jest dostarczany przez firmę Microsoft, dlatego nie mamy żadnego wpływu na przebieg procesu ani na komunikaty wyświetlane w języku angielskim. Postęp poszczególnych faz procesu często nie jest sygnalizowany albo sygnalizowany nieprawidłowo. W takich przypadkach o pracy komputera świadczy jedynie migająca lampka dysku oraz zmieniające się statusy, umieszczonych w oknie informującym o trwaniu instalacji. Gdyby te sygnały ustały na dłużej niż 25 min należy sądzić, że proces się zawiesił i należy zrestartować komputer.
  • W przypadku niepowodzenia instalacji należy powtórzyć od początku cały proces. Przedtem jednak konieczne jest przeprowadzenie deinstalacji serwera baz danych, inaczej serwer nie zechce się powtórnie zainstalować.
  • Może się okazać, że instalacja serwera została przerwana w momencie, który uniemożliwia przeprowadzenie zwykłego procesu deinstalacji. W takim przypadku należy wykonać ręczną deinstalację serwera.
  • Serwer może wymagać w przypadku ręcznej instalacji dodatkowego doinstalowania oprogramowania, które jest wymagane a nie jest dołączone do instalatora (w zależności od instalowanej edycji serwera bazy danych). W tym przypadku należ zwrócić uwagę na komunikaty instalatora i pobrać dodatkowe oprogramowanie z podanych adresów.