8.30.0

< Powrót

W wersji 8.30.0 z dnia 02.10.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (KŚT 2016):
  • KŚT 2016– do kartoteki klasyfikacji dodano KŚT 2016 wraz z opisami;
  • Konwersja 2010 -> 2016 – dodany został mechanizm konwersji pozycji klasyfikacji 2010 na pozycje klasyfikacji 2016:
   • konwersja automatyczna – obejmuje wszystkie pozycje, które są powiązane jeden do jednego, to znaczy jednej pozycji KŚT 2010 odpowiada tylko jedna pozycja KŚT 2016;
   • konwersja ręczna – obejmuje wszystkie pozycje, dla których jednej pozycji w KŚT 2010 odpowiada więcej niż jedna pozycja w KŚT 2016;
  • Konwertowane są tylko te pozycje KŚT 2010, które są powiązane ze składnikami majątkowymi zarejestrowanymi w kartotece środków trwałych;
  • Historia KŚT – dodano zapisywanie historii KŚT tak aby wydruki zestawień oznaczonych (!) używały odpowiednich pozycji do wybranego roku;
 • Jednorazowa amortyzacja środków trwałych:
  • jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych – dodano nową metodę jednorazowej amortyzacji środków trwałych;
  • Wprowadzona została z dniem 12 sierpnia 2017 roku w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych;
  • wykonany został specjalny moduł do zarządzania limitami wykorzystania dostępnych metod amortyzacji jednorazowej;
 • e-Dokumenty w programie dodano możliwość podłączania zdjęć lub innych dokumentów elektronicznych w kontekstach:
  • środków trwałych
  • wyposażenia
  • firmy