8.30.0

< Powrót

W wersji 8.30.0 z dnia 02.11.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Zwiększono długości opisów, aktualna długość:
  • Opis nagłówka dokumentu – 250 znaków;
  • Opis pozycji dokumentu – 250 znaków;
  • Opis rozrachunku – 250 znaków;
 • Dodano rejestrowanie danych wprowadzanych w trakcie tworzenia dokumentów przed ich zapisaniem / zaksięgowaniem, co w przypadku awarii lub utraty połączenia z bazą danych, przy ponownym uruchomieniu programu umożliwia odtworzenie ostatnio dodawanego dokumentu;
 • Kompensata dokumentów walutowych – dodano możliwość kompensowania wielu dokumentów, wieloma dokumentami;
 • Korekty dokumentów walutowych – dodano naliczanie różnic kursowych dla korekt. Dodano parametr firm: Naliczaj różnice kursowe podczas rozliczania korektą. Zablokowana została możliwość rozliczania korekt korektami.;
 • Wspólna baza WAPRO MAG – WAPRO Fakir – automatyczne przestawianie znacznika “zaksięgowany” na “niezaksięgowany” w WAPRO Mag po usunięciu dokumentu w WAPRO Fakir;
 • Uprawnienia do kas firmy – rozbudowano obsługę:
  • dodano możliwość dodawania poszczególnych kas firmy do uprawnień w zakładce “Zasoby”;
  • dodano nowe uprawnienie w zakładce “Zasoby” – o nazwie Dokumenty kasowe innych użytkowników dostępne przy rejestrowaniu”
   Uwaga – po aktualizacji, uprawnienia nadają się automatycznie dla wszystkich grup użytkowników, kas i firm, tak aby program po aktualizacji działał tak jak przed zmianą tych uprawnień. Jeżeli te domyślnie nadane uprawnienia muszą zostać ograniczone dla jakichś grup użytkowników, administratorzy programu muszą zrobić to indywidualnie.
 • Zestawienia CR:
  • Zestawienia VAT – dodano sortowanie po dacie;
  • Wydruk pionowy PK – dodano sortowanie;