8.30.2

< Powrót

W wersji 8.30.2 z dnia 06.10.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

  • ZMIANY MERYTORYCZNE
  • W związku ze zmianą brzmienia art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, wprowadzoną dziennikiem ustaw z 2017 roku poz. 1557 oraz wyjaśnieniami MRPiPS dotyczącymi obliczeń składki na FGŚP za osoby zatrudnione będące spokrewnione z pracodawcą, w miesiącu wejścia w życie przepisów zmieniono sposób obliczeń składki dla ww. osób na: proporcjonalną (26/30) – we wrześniu i pełną składkę – w miesiącach następnych.