8.30.4

< Powrót

W wersji 8.30.4 z dnia 21.11.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • ZMIANY TECHNICZNE
 • W oknie dodawania urzędu skarbowego wprowadzono mechanizm uzupełniania danych na podstawie słownika wykorzystywanego do wypełnienia kodu urzędu skarbowego.
 • Zmieniono wygląd pliku pomocy do programu.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Deklaracje PIT-11 rozbudowano o obliczenie dochodu zwolnionego od opodatkowania dla pracowników delegowanych w przypadku, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pracownicy delegowani płacą podatek w kraju delegowania, a pracodawca jest zwolniony z poboru zaliczki na podatek.
 • Okna weryfikacji danych deklaracji PIT-11 rozbudowano o pola: 32 – dochód zwolniony, 71- zagraniczne składki na ubezpieczenia społeczne, 73 – zagraniczne składki na ubezpieczenia zdrowotne. W ten sposób umożliwiono uzupełnienie danych nieistniejących w systemie i utworzenie na ich podstawie elektronicznej deklaracji PIT-11.
 • Mechanizm tworzenia deklaracji IFT-1/IFT-1R rozbudowano tak, aby umożliwić uzupełnienie danych we wszystkich polach wierszy D.2, D.4, D.5,D.6,D.9. i D.10. Wprowadzono również mechanizm określania pozycji na deklaracji IFT-1 na podstawie pozycji PIT-8AR.
  8 Dywidendy i inne przychody – 2 Dywidendy
  5 Należności wypłacane osobom zagranicznym – 6 Wynagrodzenie dyrektorów
  13 Inne -9 Inne dochody
  pozostałe – 10 Przychód określony zgodnie z … .
  W ten sposób umożliwiono uzupełnienie danych nieistniejących w systemie i utworzenie na ich podstawie elektronicznej deklaracji PIT-IFT-1/IFT-1R.
 • W kartotekach „Kartoteka osobowa” i „Dane ewidencyjne osoby fizycznej” dodano mechanizm podpowiadania płci osoby na podstawie numeru PESEL.
 • W kartotekach „Ewidencja nieobecności dla umów” i „Ewidencja nieobecności do projektów” dla nieobecności związanymi z chorobą lub macierzyństwem wprowadzono podpowiadanie kodu nieobecności na podstawie powodu nieobecności oraz ostrzeżenie o braku kodu nieobecności dla tych przypadków.
 • Na podstawie informacji ZUS dotyczącej „Obliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego w przypadku, gdy zasiłek macierzyński za część miesiąca jest wypłacany przez płatnika składek albo zaliczka na podatek dochodowy nie jest obliczana i pobierana”, wprowadzono proporcjonalne uwzględnianie ulgi podatkowej przy obliczeniu kwoty zasiłku netto.