8.30.0

< Powrót

W wersji 8.30.0 z dnia 02.10.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

Weryfikacja czynnego podatnika VAT – w programie dodano mechanizmy sprawdzania online statusu podatników VAT na portalu Ministerstwa Finansów:

  • firmy – dodano możliwość sprawdzenia statusu firmy zarejestrowanej w programie.

  • W oknie danych każdej firmy znajduje się przycisk Status podatnika VAT przeznaczony do okresowej weryfikacji statusu firmy jako czynnego podatnika VAT. Po przyciśnięciu przycisku odpowiedź wyświetlana jest w postaci komunikatu. Uzyskana odpowiedź na charakter informacyjny i nie jest nigdzie rejestrowana;
  • kontrahentów w kartotece Kontrahentów – dodano możliwość weryfikacji na formatce kontrahenta oraz w oknie przeglądarki kartoteki dla pojedynczego kontrahenta lub dla wielu zaznaczonych.
  • kontrahentów na formatce pozycji VAT w rejestrowanym dokumencie;
  • weryfikacja kontrahentów od strony wybranych rejestrów VAT w wybranym okresie – funkcja przeznaczona jest do automatycznej weryfikacji statusu wszystkich podatników zarejestrowanych w rejestrach VAT w okresie deklaracji VAT-7, przed jej naliczeniem. Wykonane raporty można drukować;
  • weryfikacja kontrahentów, których transakcje tworzą podatek naliczony do odliczenia – funkcja przeznaczona jest do weryfikacji kontrahentów, których transakcje tworzą podatek naliczony do odliczenia naliczanej deklaracji VAT-7;
  • weryfikacja podatników od strony utworzonego załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7 – funkcja przeznaczona jest do weryfikacji statusu kontrahentów w naliczonym załączniku VAT-ZD;