8.30.2

< Powrót

W wersji 8.30.2 z dnia 27.11.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

  • W programie dodana została możliwość przeglądania oraz drukowania ewidencji VAT w kontekście podatków należnego oraz naliczonego, łącznie ze wszystkich rejestrów.
    • w parametrach rejestrów dodany został nowy parametr o nazwie Symbol rejestru jest to 8 znakowy skrót nazwy pozwalający zidentyfikować zapis na zbiorczych wydrukach z wielu rejestrów;
    • okno przeglądarki uruchamiane jest dokładnie tak jak pojedynczego rejestru cząstkowego.
  • Dodano możliwość zmiany oznaczenia Deklaracja właściwa przez uprawnionego użytkownika.
  • W programie uaktualniony został moduł Ekstraktora;