8.30.2

< Powrót

W wersji 8.30.2 wydanie 1 z dnia 2017-11-23 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano nowy parametr użytkownika “Kopiuj zawartość komórki do schowka podczas kliknięcia prawym przyciskiem myszy” domyślnie włączony. Opcja powoduje automatyczne kopiowanie do schowka wartości z podświetlonej komórki do schowka. Opcja dostępna jest na głównych listach dokumentów oraz ich wybranych listach szczegółów a także na kartotekach kontrahentów i asortymentu. – S,B,P,PP
 • Dodano nowy filtr na listach z dostępnymi e-dokumentami filtr “Dokumenty z załącznikami lub bez” – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano skrót powiązanych pozycji z Ctrl+P do Shift+P oraz dodano go na pozycjach dokumentu handlowego – S,B,P,PP
 • Dodano zakładkę Urząd skarbowy w edycji danych firmy w celu uzupełnienia danych dla JPK (kod urzędu skarbowego można znaleźć w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. – S,B,P,PP
 • Usprawniono mechanizm wyboru kontrahenta na dokument w taki sposób, że można wpisać nazwę przed otwarciem kartoteki w pole Kontrahent, po otwarciu kartoteki zostanie założony automatyczny filtr z wyszukaniem kartoteki na wskazaną frazę – S,B,P,PP

ASORTYMENT

 • Rozszerzono obsługę pola nazwa c.d. do 190 znaków podczas importu towarów z pliku csv – S,B,P,PP
 • Dodano zapamiętywanie pozycji podświetlonej na liście szczegółów podczas zmiany wyboru artykułu w głównej liście – S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość wprowadzania wielu adresów z tą samą datą w historii adresów, do wydruków będzie pobierany ostatni z danego dnia – S,B,P,PP

DOKUMENTY HANDLOWE

 • Dodano możliwość weryfikowania aktywności numeru VAT w systemie VIES podczas wyboru kontrahenta na dok. handlowy UE oraz określenie ilości dni ważności tego numeru – P,PP
 • Wyłączono nadpisywanie uwag rozrachunku podczas edycji faktury jeśli uwagi rozrachunku są już wpisane – S,B,P,PP
 • Wyłączono możliwość ustawiania znacznika MP i Metoda kasowa jeśli znaczniki nie są włączone w konfiguracji firmy w trybie edycji dokumentu – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość ustawienia wartości Nigdy w parametrze Weryfikuj moment VAT przy zatwierdzeniu dokumentu co powoduje całkowite wyłączenie kontroli dat obowiązku podatkowego – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość podpinania zaliczek wprowadzonych w WAPRO Fakir, których wartość jest większa niż kwota dokumentu w WAPRO Mag – S,B,P,PP

ZAMÓWIENIA

 • Dodano rozróżnienie w tabeli ZAMOWIENIE  w kolumnie TYP_SYS_INTERNEOWEGO dla zamówień B2C=1 B2b=2 – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość przypisania pracownika jako obsługującego zamówienia B2B w kreatorze konfiguracji sklepu B2B – S,B,P,PP
 • Ujednolicono sposób prezentowania rabatów przesłanych z WAPRO B2B do WAPRO Mag z zaokrągleniem do całkowitych wartości – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano w raporcie Zapotrzebowanie na składniki CR obsługę zamienników – P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Rozszerzono obsługę gniazda po dodaniu pozycji dok. magazynowego i handlowego o operację grupowego wprowadzania pozycji na dokument – PP
 • Dodano zmienne $PodlegaKasowaniuKartArtFiltrDodatkowy oraz $KartArtFiltrDodatkowy w gniazdach operacji dodatkowych kartoteki artykułów – PP