8.30.4

< Powrót
Zmiany w wersji 8.30.4 (21.12.2017)
 • OGÓLNE
 • Dodano menu prawego przycisku myszy na zakładce otwartego okna, które umożliwia wykonanie operacji Zamknij aktywną zakładkę | Zamknij wszystkie | Zamknij pozostałe.
 • ASORTYMENT
 • Rozszerzono funkcję kosztu gospodarowania odpadami o możliwość określenia dodatkowego kosztu jako opłata recyklingowa zawarta w cenie towaru z możliwością wydruku na FV
 • Dodano możliwość wyboru ceny jaka ma być przesłana do kolektora danych w trakcie ładowania kolektora z poziomu kartoteki asortymentowej
 • KONTRAHENCI
 • Dodano na formularzu daty dostawy możliwość wprowadzenia planowanej godziny odbioru w przedziale od/do
 • Dodano ukrywanie zawartości pól Preferowany dostawca, producent, kraj producenta w przypadku braku uprawnień do oglądania dostawców
 • Dodano automatyczne dodawanie adresów do historii w momencie zatwierdzania dokumentu jeśli w historii nie istnieje adres kontrahenta z datą obowiązywania równa dacie wystawienia dokumentu
 • ZAMÓWIENIA
 • Dodano na liście pozycji zamówienia kolumnę rodzaj artykułu
 • Dodano możliwość uruchomienia opcji planowane odbiory oraz planowane dostawy z menu prawego przycisku myszy na liście szczegółów pozycji aktualnie wybranego zamówienia
 • WYDRUKI
 • Dodano na raporcie oferty handlowej CR możliwość drukowania domyślnych warunków dostawy poprzez ustawienie formuły raportu IN_Drukuj_szczegoly_dostawy na “Tak”
 • Dodano możliwość ustawienia zapamiętania waluty dla faktur wysyłanych w mailu w jakiej walucie ma być utworzony załącznik
 • GNIAZDA ROZSZERZEŃ
 • Dodano gniazdo w oknie wyboru zamówienia do realizacji, zmienna @Id_obiektu przechowuje identyfikator dok. mag. lub dok. han. w zależności jaka jest realizacja, zmienna $FiltrDodatkowy dokleja filtr do zapytania (powinna zawierać czysty warunek SQL) (Prestiż Plus)
 • Dodano gniazdo w oknie powiązanych dokumentów magazynowych (Prestiż Plus)
 • Dodano zmienną $ElementNadrzednyOpis pozwalającą nadpisać zawartość pola Element nadrzędny na oknie tabeli dodatkowej umieszczonej nad sekcją filtrów (Prestiż Plus)
 • Dodano zmienną $IdPozycjiDostawy w gnieździe Dokumenty magazynowe \Okno danych pozycji dokumentu magazynowego\Dodawanie pozycji Otwarcie okna danych pozycji\Po (Prestiż Plus).