Wiarygodność kontrahenta

Jesteś tutaj:
< Powrót

Wiarygodność kontrahenta – usługa Coface

Usługa weryfikacji kontrahenta dostarczana jest przez firmę Coface Poland. Pozwala ona na uzyskanie informacji finansowych o kontrahencie i możemy ją podzielić na 2 tryby działania:

 • Dostarczanie bezpłatnych danych w formie oceny wiarygodności
 • Dostarczanie pełnych, odpłatnych raportów o wybranych firmach

Bezpłatne dane w formie oceny wiarygodności (tzw. teaser),

Raporty te umożliwiają uzyskanie podstawowych informacji o kontrahencie m.in.:

 • Dane rejestrowe podmiotu
 • Datę rejestracji/założenia firmy
 • Za jakie lata dostępne są dane finansowe (np. bilans, rachunek zysków  strat)
 • Czy firma Coface posiada dane negatywne na temat badanego podmiotu?
 • Czy wobec kontrahenta prowadzone są postępowania upadłościowe lub złożono wnioski
  o upadłość?
 • Ocenę Coface na temat poziomu ryzyka współpracy z danym podmiotem.

Raporty te bazują na istniejących informacjach z systemu Coface i mogą pochodzić z okresu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Dane te są bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników WAPRO Mag bez konieczności podpisywania umów z firmą Coface!

Jeśli kontrahent nie istnieje w systemie Coface (nie były prowadzone wobec niego badania przez Coface Poland) nie ma możliwości pobrania oceny wiarygodności. Istnieje możliwość zamówienie tylko odpłatnego badania firmy.

Raporty pełne – odpłatne

Użytkownicy, którzy potrzebują bardzo szczegółowych informacji o kontrahencie mogą zamówić szczegółowy raport handlowy, który zawiera wiele dodatkowych informacji m.in.:

·         Informacje o niewypłacalności

·         Sugerowana kwota maksymalnego kredytu

·         Szczegółowy rating badanej firmy

·         Ocena płatności wraz z komentarzem

·         Doświadczenia windykacyjne

·         Informacje pochodzące z Giełd Wierzytelności

·         Pełne dane rejestrowe

·         Informacje o strukturze kapitałowej firmy

·         Informacje o bieżącej i archiwalnej strukturze firmy

·         Informacje o bieżącym i archiwalnym kierownictwie firmy

·         Informacje o funkcjach pełnionych w innych firmach przez członków kierownictwa firmy/udziałowcach/akcjonariuszy/właścicieli

·         Informacje o strukturze majątku oraz poziomie zatrudnienia

·         Dostępne dane finansowe

·         Informacje o źródle danych finansowych

Czas realizacji badania zależny jest od wybranej opcji:

 1. Normalny – realizowany w ciągu 6 dni roboczych
 2. Ekspresowy – realizowany w ciagu 4 dni roboczych
 3. Błyskawiczny – realizowany w ciągu 2 dni roboczych
 4. Natychmiastowy – realizowany natychmiastowo, jeśli w bazie Coface istnieje taki raport (może pochodzić z przed jakiegoś okresu, ale dostepny jest do pobrania natychmiast)

Raport natychmiastowy dostępny jest tylko jeśli w systemie Coface istnieje jakiś raport dla wybranego kontrahenta. W innym przypadku pole jest wyszarzone.

Szczegółowe informacje o kosztach i czasach realizacji zawarte są w cenniku usługi dostępnym w pulpicie informacyjnym w sekcji “Wiarygodnośc kontrahenta Coface”

Wykorzystanie Teasera

Aby odczytać podstawowe informacje o kontrahencie należy wybrać w kartotece kontrahentów operację dodatkową pt. “Sprawdź wiarygodność kontrahenta Ctrl+Shift+W”

Pierwszy ekran Dane kontrahenta, pozwala powiązać kontrahenta z WAPRO Mag z kontrahentem odnalezionym w systemie Coface, jeśli na liście pojawia się jeden kontrahent wystarczy wybrać Weryfikuj, system zapamięta powiązanie. Jeśli wybrany podmiot w ramach jednego numeru NIP posiada wiele oddziałów, lista będzie zawierała wiele zapisów jak poniżej przedstawiono.

Pozwala to wskazać oddział z jakim prowadzimy współpracę w naszym systemie z konkretnym oddziałem badanej firmy. Po wybraniu opcji Weryfikuj nastąpi powiązanie i po ponownym wejściu system zapamięta już wybrany wcześniej jeden zapis kontrahenta. W ten sposób możemy powiązać nasze oddziały firmy z WAPRO Mag z oddziałami kontrahenta w systemie Coface.

Nie ma możliwości odpięcia z poziomu programu utworzonego powiązania pomiędzy kontrahentem WAPRO Mag a kontrahentem z systemu Coface.

Jeśli użytkownik wybrał kontrahenta może wybrać przycisk Weryfikuj lub przejść do zakładki 2) Ocena z systemu Coface pojawi się raport o firmie.

Raporty szczegółowe – odpatne

Zakładka 3) Zamówione raporty, pozwala zamówić raport a także pobrać/wyświetlić raport gotowy.

Aby zamówić RAPORT HANDLOWY, użytkownik musi najpierw podpisać umowę o współpracy z firmą Coface (w formie zlecenia pojedynczego lub zamówienia abonamentowego).

W tym celu należy wysłać zgłoszenie poprzez formularz dostępny w pulpicie informacyjnym w opcji „Wiarygodność kontrahenta Coface” (dane pobierane są z danych bieżącej firmy oraz
z danych osoby, który wysyła zgłoszenie).

Po nawiązaniu współpracy należy wprowadzić indywidualne dane uwierzytelniające (kod otrzymany od Coface) w Administrator > Konfiguracja firmy > Kontrahenci > Ocena wiarygodności.

W przypadku wolnego łącza internetowego, konieczne może być zwiększenie limitu czasu oczekiwania.

W ramach systemu odpłatnego (tylko w ramach umowy abonamentowej) użytkownik WAPRO Mag może korzystać z funkcji:

 • Zamów raport – pozwala zamówić nowy raport
 • Sprawdź zamówione raporty – pozwala pobrać status zamówionych raportów (status „Gotowy” oznacza raport gotowy do pobrania)
 • Pobierz raport – pozwala pobrać raport w formacie HTML
 • Zobacz raport – pozwala wyświetlić w przeglądarce pobrany raport
 • Zapisz raport – pozwala zapisać raport na dysku

Pobrane raporty mogą być zapisane w module e-Dokumentu, dzięki temu uzyskujemy do nich dostęp i możemy je archiwizować w module e-Dokumenty.

Zamawianie raportu

Podczas zamawiania raportu użytkownik powinien wskazać:

 • tryb realizacji (zależą od tego koszty raportu)
 • nr wewnętrzny zamówienia (opcjonalne)
 • komentarz do zamówienia (opcjonalne)

Po złożeniu zamówienia raport pojawi się na liście ze statusem “W przygotowaniu” wraz z nadanym nr zewnętrznym z systemu Coface.

Pola Nr wewnętrzny oraz komentarz są opcjonalne, jeśli użytkownik nie poda numeru wewnętrznego system uzupełni go automatycznie na podstawie kombinacji nazwy użytkownika i bieżącej daty.

W przypadku zamówienia raportu natychmiastowego, raport jest automatycznie pobierany, po pobraniu można go uruchomić lub zapisać do e-Dokumentów.

Informacje o weryfikacji na oknie dokumentu handlowego

Podczas dodawania dokumentu handlowego użytkownik ma możliwość uruchomienia funkcji weryfikacji wiarygodności kontrahenta lub odczytania (jeśli wcześniej już odczytał wiarygodność) korzystając z opcji dostepnej po wybraniu kontrahenta przy słowniku pola Kontrahent.

Pojawią się tam ikony sygnalizujące:

 • zielona – niski poziom ryzyka
 • pomarańczowa – średni poziom ryzyka
 • czerwona – wysoki poziom ryzyka
 • ikona kontrahenta – weryfikacja nie została wykonana lub nie można było jednoznacznie określić poziomu ryzyka na podstawie dostępnych danych finansowych o firmie