Wydruki modułu akcyzowego

Jesteś tutaj:
< Powrót

Wydruki modułu akcyzowego

W module akcyzowym dodano szereg wydruków, które mają umożliwić użytkownikowi generowanie odpowiednich dokumentów dostaw, zestawienia dla urzędu celnego lub księgowej oraz gotowej deklaracji AKC-WW.

Wydruki zostały udostępnione w orientacji pionowej oraz poziomej. Jeśli użytkownik chce drukować raporty w 100% zgodne ze wzorem powinien korzystać z wydruków poziomych, wydruki pionowe są jednostronicowe.

Dokument dostawy wyrobów węglowych

Raport ten pozwala wydrukować dokument dostawy, na którym potwierdzany jest odbiór pozycji objętych zwolnieniem z akcyzy.

Raport posiada kilka parametrów m. in.:

  • Oryginał/Duplikat – pozwala wybrać jaka wersja dokumentu jest drukowana czy oryginał czy duplikat
  • Nadruk oświadczenia – pozwala wydrukować dodatkowe oświadczenie o tym, że towary będą wykorzystane przez odbierającego zgodnie ze zwolnieniem przewidzianym przez rozporządzenie MF
  • Drukuj szczegółowe wyjaśnienia – pozwala włączyć lub wyłączyć legendę pól na dokumencie dostawy
Dokument dostawy drukowany jest w 4 egzemplarzach, jeśli użytkownik zmieni ilość kopii z 1 na 4 system zaproponuje zapamiętanie dla tego wydruku ilości kopii, przyspiesza to pracę z dokumentami dostawy. Funkcjonalność ta obowiązuje we wszystkich raportach typu Crysal Reports w programie WAPRO Mag.

Zmiana nazwy wydającego oraz miejsca wydania do przemieszczenia

Jeśli użytkownik potrzebuje w wydruku dokumentu dostawy umieścić inne informacje dotyczące pola 3,5 może skorzystać z dodatkowych słowników jakie są dostępne w edycji dokumentu dostawy, które pozwalają podać inne dane nazwy/imienia i nazwiska oraz inny adres oraz przypisać je do konkretnego magaznu w którym mają być proponowane.

Funkcja przydatna w firmach wielooddziałowych, z których w każdym magazynie będącym inną lokalizacją odbywają się wydania wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy.

Zmiana adresu miejsca odbioru

Jeżeli użytkownik potrzebuje zmienić adres miejsca odbioru wyrobów węglowych powinien skorzystać z funkcji Adresy dostawy, która dostępna jest w edycji kontrahenta oraz z poziomu wystawiania dokumentów magazynowych. Jeśli system dla dokumentu WZ będzie miał podany inny adres niż w danych kontrahenta wprowadzi go do dokumentu dostawy.

Funkcja przydatna podczas wysyłki towaru na inny adres niż adres firmowy kontrahenta.

Zestawienie dokumentów dostawy

Zestawienie prezentuje listę dokumentów dostawy z podsumowaniem w kodach CN. Zestawienie przyjmuje jako parametr czy ma zawierać dokumenty rozchodu czy przychodu.

 

Zestawienie dokumentów dostawy zawierające marże

Z poziomu listy dokumentów magazynowych można wydrukować zestawienie, pozwalające przeanalizować marżę dla pozycji zawierających akcyzę oraz wartości akcyzy jakie wynikają z pozycji dokumentów magazynowych nie podlegających zwolnieniu ale będące pozycjami akcyzowymi.

Marża obliczana jest zgodnie ze wzorem:
(Wartość sprzedaży – Wartość zakupu – Wartość akcyzy)/(Wartość sprzedaży – Wartość akcyzy)

Deklaracja AKC-WW

Deklaracja dostępna jest w opcji Deklaracje | Wydruki z poziomu dokumentów magazynowych. Aby system automatycznie generował nazwę urzędu celnego użytkownik powinien ją podać w Administrator | Konfiguracja firmy | Akcyza | Nazwa urzędu celnego. Deklaracja zawiera pozycje niezwolnione z akcyzy.