Wysyłanie SMS spersonalizowanych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Wysyłanie wiadomości SMS spersonalizowanych

Program umożliwia wysyłanie wiadomości tzw. spersonalizowanych, oznacza to, że podczas tworzenia wiadomości, można używać zmiennych, które podczas wysyłki wiadomości dla zaznaczonych dokumentów zostaną zastąpione konkretnymi wartościami.

Personalizacja może być realizowana w kontekście zamówień, rozrachunków,kontrahenta czy też zadań CrM. Pozwala to na grupowe wysyłanie wiadomości bez konieczności ręcznego personalizowania treści.

Aby skorzystać z funkcji w pierwszej kolejności użytkownik powinien zarejestrować się w usłudze SMS InfoBIP a następnie skonfigurować dane do logowania w konfiguracji firmy.

Moduł miękkiej windykacji w rozrachunkach

Korzystając z takiej funkcjonalności mamy moduł miękkiej windykacji w oknie rozrachunków, oznacza to, że użytkownik może wysyłać swoim kontrahentom przypomnienie o zapłacie za nierozliczone dokumenty. W tym celu należy uruchomić rozrachunki (Dokumenty handlowe > rozrachunki) a następnie zaznaczyć na liście kontrahentów, których dotyczyć ma wysyłka – zazwyczaj będą to dokumenty nierozliczone więc można posłużyć się filtrami aplikacji i wybrać np. dokumenty przeterminowane o X dni.

W naszym przykładzie wyświetlone zostaną przeterminowane rozrachunki 2 kontrahentów, następnie należy je zaznaczyć i wybrać z menu operacji dodatkowych funkcję “Wyślij SMS-y do kontaktów kontrahentów zaznaczonych rozrachunków Ctrl+Shift+S” .

Pojawi się okno definiowania wysyłki SMS (okno jest kontekstowe i pokazuje wysyłki tylko dla rozrachunków, jeśli wcześniej zdefiniowano wysyłki z poziomu kartoteki kontrahentów nie będzie ona tu widoczna).

Przyciskiem Dodaj należy dodać nową wysyłkę, następnie należy zaznaczyć opcję “Wiadomość spersonalizowana” co odblokuje przycisk Wstawz dostępnymi zmiennymi.

W tym przykładzie wiadomość ma następującą treść:

“Szanowni Państwo, przypominamy o zaleglych rozrachunkach {Rozrachunek.Numer} w kwocie {Rozrachunek.Pozostalo} {Rozrachunek.Waluta}.
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie płatności.
Pozdrawiamy Solidna Firma Sp.z o.o.”

Finalnie odbiorca otrzyma zamiast zmiennych {Rozrachunek.Numer} konkretne dane np.

Szanowni Państwo, przypominamy o zaleglych rozrachunkach F/0001/14 w kwocie 10000 PLN
Prosimy o jak najszybsze uregulowanie płatności.
Pozdrawiamy Solidna Firma Sp.z o.o.

Wysyłka SMS dla zaznaczonych zamówień oraz zadań CrM

W analogiczny sposób można utworzyć spersonalizowane wiadomości dla zamówień. Należy na oknie zamówień zaznaczyć zamówienia i wybrać opcję wysyłki SMS dla zaznaczonych.

Pojawi się okno wiadomości, a pod przyciskiem WSTAW pojawią się zmienne kontekstowe dotyczące zamówień m.in:

Pozwalają one wysyłać spersonalizowane wiadomości dotyczące np. zmiany statusu realizacji zamówienia lub powiadomienia o nowych zamówieniach otrzymanych od kontrahenta.

Dodatkowo użytkownik może informować kontakty swoich kontrahentów o zadaniach CrM, np. przypomnienie o zaplanowanym spotkaniu z kontrahentem. W tym celu należy w module CrM przejść do zakładki Kontakty na podświetlonym zadaniu i z menu prawego przycisku myszy wybrać opcję Wyślij SMS (Ctrl+Shift+S) . Podczas personalizowania wiadomości dostępne są zmienne dotyczące zadań CrM m.in.:

Szablony SMS

Użytkownik może także zdefiniować swoje szablony wiadomości. Szablony są kontekstowe co oznacza, że szablon zdefiniowany dla zamówień nie jest widoczny w wysyłkach z poziomu rozrachunków.

Aby dodać własny szablon należy podczas definiowania wiadomości wybrać ikonę folderu po prawej stronie przy polu z treścią wiadomości a następnie wprowadzić treść korzystając ze zmiennych. Na poniższym obrazie zaprezentowano szablon wiadomości w kontekście zamówień.