Zakładka “Licencja” – tworzenie licencji

Jesteś tutaj:
< Powrót

Licencja – tworzenie

Po zainstalowaniu programu, należy utworzyć w programie licencję użytkownika. W tym celu należy uruchomić program o nazwie Administrator WAPRO Fakir. Można go uruchomić na dwa sposoby z:

  • głównego menu systemu Windows – w grupie WAPRO znajduje się polecenie Administrator WAPRO Fakir;
  • okna logowania się do programu – Administrator WAPRO Fakir zostanie uruchomiony po przyciśnięciu przycisku Administracja Licencją i Bazami Danych, w lewym dolnym rogu okna;

Po wybraniu odpowiedniego polecenia, na ekranie wyświetlona zostanie formatka logowania administratora do serwera. W zależności od tego jaki sposób został wybrany w trakcie instalacji MS SQL Serwer, w taki sposób należy się zalogować:

Po zalogowaniu program wykryje, że w systemie nie ma jeszcze aktywowanej licencji na użytkowanie i wyświetli komunikat:

Po przyciśnięciu przycisku Utworzenie licencji natychmiast można przystąpić jej tworzenia:

W zależności od sytuacji należy wybrać pierwszą lub drugą opcję a na ekranie ponownie pojawi się okno Administratora baz danych.

Okno składa się z pięciu zakładek. Aby utworzyć licencję po raz pierwszy należy uzupełnić dane i skonfigurować ustawienia kolejno na wszystkich zakładkach. W zakładce Dane podstawowe należy zdefiniować parametry licencji, z których dwa pierwsze ustawiamy zgodnie z zapotrzebowaniem tj. numer zamawianej wersji, wariant produktu oraz ilość stanowisk.

Kolejne trzy zakładki tj. Dane firmyDane firmy c.d. oraz Dane sprzedawcy nie wymagają dodatkowego opisu, wobec tego przejdziemy do ostatniej, piątej zakładki o nazwie Aktywacja.

Zakładka ta jest o tyle istotna, że zawiera wiele parametrów konfiguracyjnych związanych ze sposobem wysyłania zamówienia kodu aktywacyjnego do Działu Aktywacji Asseco WAPRO. Po wypełnieniu danych oraz wybraniu parametrów konfiguracyjnych na wszystkich zakładkach modułu zostanie wygenerowany kod rejestracyjny, który może zostać zapisany w pliku o nazwie Zamówienie Kodu Aktywacyjnego, wydrukowany lub wysłany mailem do Działu Aktywacji Asseco WAPRO.

Po uzupełnieniu danych i dokonaniu stosownych ustawień konfiguracyjnych należy wcisnąć przycisk Zapisz. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat na temat stanu utworzonej właśnie licencji:

W zależności od wybranej formy kontaktu z Asseco WAPRO: E-mail, SMS, poczta, plik lub wydruk zawierający kod rejestracyjny należy wysłać do Działu Aktywacji Asseco WAPRO.

Dział Aktywacji po otrzymaniu zamówienia, odeśle uprawnionym użytkownikom kod aktywacyjny programu. W okresie oczekiwania na ten kod, każda z aplikacji WAPRO ERP przechodzi w stan aktywności wstępnej, która trwa przez okres 30 dni. W tym okresie udostępniona jest pełna funkcjonalność aplikacji wynikająca z zamówionej licencji.

W okresie 30 dni od momentu wystawienia zamówienia na kod aktywacyjny należy wprowadzić do systemu kod aktywacyjny otrzymany z Działu Aktywacji Asseco WAPRO, w przeciwnym przypadku aplikacja ograniczy swoją funkcjonalność, udostępniając tylko możliwość przeglądania wprowadzonych wcześniej danych. Proces jest odwracalny, po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego przywrócona zostanie jej pełna funkcjonalność.

W przypadku zaznaczenia opcji Zapisz do pliku kreator wyświetli okno dialogowe umożliwiające wybór lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik o nazwie: ZamowienieKoduAktywacyjnego.xml.

Licencja – wprowadzenie kodu aktywacyjnego

Po otrzymaniu z Działu Aktywacji WAPRO ERP kodu aktywacyjnego, należy uruchomić moduł Administrator WAPRO Fakir i w zakładce Licencja korzystając z przycisku Wprowadzenie kodu aktywacyjnego wprowadzić go do systemu. Aby aktywować produkt należy skopiować z pliku wysłanego przez Dział Aktywacji WAPRO ERP kod aktywacyjny a następnie wkleić go w pole „Kod aktywacyjny / serwisowy”. Jeżeli został on wysłany pocztą lub SMS-em, trzeba wpisać go ręcznie.

Po wciśnięciu przycisku „Aktywuj” nastąpi aktywacja produktu WAPRO ERP oraz przejście programu w tryb pełnej aktywności co potwierdzi wyświetlony na ekranie komunikat:

Informacja o Pełnej aktywności pojawi się również w zakładce Licencja modułu Administrator WAPRO Fakir

Przed przyciśnięciem przycisku Aktywuj, należy wprowadzić poprawny numeru licencji.

Jeżeli nie ma aktualnie możliwości utworzenia licencji, programy WAPRO ERP można użytkować w trybie aktywności wstępnej. Zamiast uruchamiać program Administrator WAPRO Fakir przyciskiem Administracja Licencją i Bazami Danych, wystarczy na formatce logowania wprowadzić login oraz hasło i przycisnąć przycisk Zatwierdź. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o podobnej do poniższej treści:

Po zalogowaniu się do programu można rozpocząć pracę. Przy czym, przy każdym kolejnym uruchamianiu programu, będzie wyświetlany ten sam komunikat.