Zakończenie pracy z programem

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zakończenie pracy z programem

Opuszczenie programu następuje po wybraniu funkcji System | Koniec pracy w menu głównym, lub po kliknięciu lewym przyciskiem myszy ikony  w prawym, górnym rogu ekranu. Alternatywnie można też kilkakrotnie nacisnąć klawisz [Esc], lub użyć standardowej kombinacji Windows [Alt+F4]. Po zamknięciu wszystkich aktualnie otwartych okien program kończy pracę. Aby zapobiec przypadkowemu wyjściu z programu użytkownik proszony jest o potwierdzenie zamiaru.