Zakup

< Powrót

Zakup

Funkcja Operacje handlowe | Zakup przenosi użytkownika bezpośrednio do okna wystawiania dokumentu handlowego zakupu. Odpowiada to wybraniu w menu funkcji: Operacje handlowe | Dokumenty handlowe i dodaniu nowego dokumentu zakupu klawiszem [Insert]. Opis znajduje się w rozdziale „Dokumenty handlowe”.

Składniki zwiększające koszt zakupu

W przypadku wystawiania faktury zakupu krajowej, która jest dokumentem walutowym można skorzystać z tzw. składników zwiększających koszt zakupu czyli dodatkowych pozycji, które nie są bezpośrednio zakupowanym towarem lub usługą ale mają wpływ na cenę zakupu. Mogą być to takie elementy jak wliczenie kosztów transportu do ceny zakupu towaru itp. Koszty mogą być wyrażone w walucie bazowej czyli PLN lub walucie dokumentu. Funkcja ta jest analogiczna do składników zwiększających koszt zakupu w przypadku dokumentów Nabycie UE  i jej szczegółowy opis znajduje się w dziale Dokumenty handlowe/Składniki zwiększające koszt zakupu.

Jak wprowadzać dane potrzebne do JPK

Programy WAPRO Mag, WAPRO Kaper oraz WAPRO Fakir w wersji 8.11.2 zostały dostosowane do współpracy z WAPRO JPK.
W poniższym artykule przedstawiono zakres zmian w WAPRO Mag wraz z informacją jak rejestrować dokumenty, które mogą zawierać dane niezbędne dla plików JPK.

W związku z obowiązkiem podawania podstawy zwolnienia dla pozycji zwolnionych z podatku VAT w pliku kontrolnym JPK, użytkownicy mogą w trakcie rejestrowania dokumentu wprowadzić dane na pozycji dokumentu.
Jeżeli tworzony/zmieniany jest dokument magazynowy, który w definicji typu (Administrator > Typy dokumentów > Dokumenty magazynowe > Popraw) zaznaczoną ma opcję Dokument związany z fakturą lub tworzony/edytowany jest dokument handlowy, którego pozycja ma stawkę VAT „ZW” lub jest to dokument UE to na pozycji dokumentu pojawia się dodatkowa zakładka 5) Dane dla JPK.

Użytkownik może wprowadzić tu w przypadku zakupu dane dotyczące importowanych pojazdów, lub w przypadku sprzedaży rodzaj i podstawę zwolnienia, która będzie następnie eksportowana do Jednolitego Pliku Kontroli.

Operator programu może utworzyć słownik takich zwolnień aby w przyszłości łatwiej wybierać z niego opis.

Kategorie opisów zostały podzielone na 3 kategorie:

  • Ustawa
  • Dyrektywa
  • Inny powód zwolnienia

W celu utworzenia słownika należy wybrać ikonę folderu umieszczoną po prawej stronie pola Opis zwolnienia a następnie za pomocą przycisku Dodaj/Popraw utworzyć/edytować opisy.