Zalety technologii klient – serwer

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zalety technologii klient–serwer

W wielkim skrócie technologia klient–serwer polega na zastosowaniu specjalnego oprogramowania — serwera baz danych. Serwer baz danych jest to centralny program odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie oraz integralność i bezpieczeństwo danych wprowadzanych do systemu. Oznacza to wyraźne rozdzielenie warstwy bazy danych od warstwy aplikacji, służącej do wprowadzania, edycji i analizy danych.

Do warstwy aplikacji należą z kolei programy:

  • WAPRO Mag
  • WAPRO Fakir
  • WAPRO Kaper
  • WAPRO Gang
  • WAPRO Best
  • WAPRO Analizy
  • WAPRO Aukcje.

W dobrze zaprojektowanej aplikacji klient–serwer, w odróżnieniu od technologii tradycyjnej, główny ciężar związany z przetwarzaniem danych przejmuje serwer baz danych. Aplikacje klienckie wysyłają do serwera tylko krótkie zapytania lub rozkazy uruchamiające odpowiednie procedury składowane na serwerze. Serwer ma obowiązek wykonać te polecenia zwracając klientom dokładnie taką porcję danych jakiej akurat potrzebują. Mówi się w takim przypadku, iż większość „logiki biznesowej”, czyli wiedzy o procesach zachodzących w systemie zawarta jest na serwerze w postaci procedur składowanych. Taka organizacja pracy pozwala na znaczny wzrost wydajności, umożliwiając sprawne przetwarzanie nawet bardzo dużej ilości danych. Jest to możliwe dzięki minimalizacji strumienia przesyłanych informacji — odciążeniu „wąskiego gardła” jakim jest sieć komputerowa, kosztem większego wykorzystania zasobów komputera pełniącego rolę serwera baz danych.

Jednym z priorytetowych zadań serwera jest zapewnienie wysokiej odporności baz danych na wszelkie awarie komunikacji w sieci komputerowej. W przypadku takiej awarii system śledzenia transakcji pozwala natychmiast odbudować integralność danych i kontynuować bezpieczną pracę systemu. Odbywa się to bez żadnych przestojów wynikających z konieczności autokorekty oraz indeksowania danych, nie mówiąc już o występującym w takich przypadkach ryzyku częściowej lub całkowitej utraty danych.

Programy marki WAPRO ERP korzystają wyłącznie z serwera baz danych firmy Microsoft – Microsoft SQL Server i tylko na tym serwerze istnieje możliwość przechowywania danych.