Założenie bazy danych programu

Jesteś tutaj:
< Powrót

Założenie bazy danych programu

Utworzenie bazy danych to ostatni etap wymagany do uruchomienia systemu. Pozwala on stworzyć na przygotowanym wcześniej i uruchomionym serwerze baz danych odpowiednią strukturę danych, w której będziemy zapisywać i przechowywać dane rejestrowane przy pomocy naszej aplikacji. Do tego celu wykorzystujemy specjalny program o nazwie Administrator baz danych. Pozwala on nie tylko tworzyć nowe bazy danych na wybranych serwerach, ale również podłączać się do już istniejących baz, oraz usuwać zbędne. System ten daje użytkownikowi możliwość przechowywania różnych rodzajów swoich danych na niezależnych serwerach i swobodnego przełączania między nimi.

Program Administratora można uruchomić w menu systemu Windows: Start | Programy | WAPRO, wybierając dalej administratora dla konkretnego programu (WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Analizy, WAPRO Best, WAPRO Gang). Administrator uruchamia się również automatycznie podczas pierwszego użycia programu, kiedy to zostaje wykryty brak domyślnej bazy danych (praca bez podłączenia do bazy danych nie jest możliwa).

Poniżej zamieszczono opis zakładania nowej bazy danych (względnie podłączania się do istniejącej) krok po kroku:

  1. Przed uruchomieniem Administratora baz danych należy sprawdzić czy jest uruchomiony serwer baz danych SQL Server. Do tego celu można wykorzystać przystawkę systemową SQL Server Configuration Manager (dostępna w menu Microsoft SQL Server w pasku START). W przeciwnym przypadku proces podłączenia bazy danych nie powiedzie się.
  2. Po uruchomieniu Administratora baz danych w pierwszym oknie należy wpisać nazwę serwera SQL, do którego chcemy się podłączyć (zob. rysunek w rozdziale „Obsługa modułu Administratora baz danych WAPRO ERP”. Nazwa serwera jest zazwyczaj zgodna z nazwą komputera, na którym zainstalowaliśmy serwer. Można ja sprawdzić w Panelu sterowania (w opcji Sieć, zakładka Identyfikacja).
    Jeśli proces wyboru serwera nie zakończy się sukcesem dalsza praca w programie nie będzie możliwa. Może to wynikać z braku możliwości podłączenia się do serwera. W takim przypadku należy postąpić zgodnie z instrukcją „Konfiguracja komputera klienta MS SQL Server”.
  3. W kolejnym oknie należy wybrać bazę danych, która ma być obsługiwana przez serwer. Postępowanie zależy od sytuacji:Jeśli użytkownik chce założyć nową bazę na serwerze, powinien wybrać opcję Utwórz nową bazę oraz wpisać jej nazwę w polu dialogowym Nazwa tworzonej bazy danych, po czym spośród prezentowanych poniżej opcji wybrać Utwórz bazę.
    Należy unikać podawania w nazwie bazy danych znaków specjalnych takich jak myślniki, kropki, przecinki itp.
  4. Jeśli natomiast zamiarem użytkownika jest podłączenie się do bazy istniejącej już w systemie, to należy odszukać jej nazwę na rozwijanej liście, po czym wybrać opcję Ustaw bazę jako domyślną.
  5. Kolejny ekran informuje nas o pozytywnym zakończeniu procesu i proponuje uruchomienie aplikacji (np. WAPRO Mag ), bądź zakończenie pracy Administratora baz danych.Jeśli wybrano pierwszą opcję, to program wita użytkownika oknem logowania do systemu oraz bazy danych. Zawiera ono pytanie o kod i hasło użytkownika. Domyślny kod użytkownika to „admin” oraz puste hasło. Po zatwierdzeniu tego okna można rozpocząć pracę z programem.