Zamówienia

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zamówienia

Wariant START posiada podstawową obsługę zamówień, bez zaawansowanych analiz, zaawansowanych operacji grupowych czy generatora zamówień.

Moduł zamówień programu WAPRO Mag odgrywa istotną rolę w usprawnieniu procesu obsługi klienta oraz wspiera efektywne zarządzanie stanami magazynowymi („just in time”). Liczne funkcje umieszczone w tym module znakomicie ułatwiają sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Program umożliwia zarówno przyjmowanie zamówień od odbiorców, jak i składanie zamówień do dostawców. W obu przypadkach użytkownik określa oczekiwany termin realizacji oraz priorytet ważności zamówienia. Zamówienia przyjęte od odbiorców pozwalają prognozować sprzedaż i na tej podstawie planować dostawy towaru odpowiadające zapotrzebowaniu klientów. W trakcie przyjmowania takiego zamówienia możliwa jest rezerwacja odpowiedniej ilości towaru w magazynie. W przypadku niewystarczających dostaw towar może być rezerwowany przy następnej dostawie w kolejności zgodnej z priorytetem zamówień. Rezerwacja powoduje, że towar ten nie może być rozdysponowany dla innego klienta. Rezerwację można anulować przez modyfikację lub usunięcie zamówienia, lub też w trakcie realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia od odbiorcy, czy do dostawcy, polega na wystawieniu stosownego dokumentu magazynowego lub handlowego i przeniesieniu do niego całości lub części specyfikacji towarowej z zamówienia. Możliwe jest też łączenie w jednym dokumencie specyfikacji z kilku zamówień.

W wariancie Prestiż WAPRO Mag dostępna jest obsługa zamówień walutowych (w walutach obcych). Ułatwia to prowadzenie wymiany handlowej z kontrahentami zagranicznymi. Zrezygnowano przy tym z tworzenia osobnych typów dokumentów dla zamówień walutowych, zaś zmiana typu zamówienia ze złotówkowego na walutowe polega na zaznaczeniu stosownej opcji w formatce zamówienia (patrz opis dalej). Natomiast przy drukowaniu dokumentów można wybrać dodatkowe warianty wydruku w języku angielskim:

  • Order from customer — zamówienie od odbiorcy,
  • Order to supplier — zamówienie do dostawcy.

Dla dokumentów walutowych dostępne są w formatce danych dodatkowe pola umożliwiające wybranie waluty i podanie kursu.

Ważne jest to, że w programie dokument faktura ProForma wystawiany jest jako zamówienie, po zapisie należy z opcji Wydruki wskazać raport faktura ProForma, te same założenia dotyczą Oferty imiennej.