Zmiana hasła

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zmiana hasła

Uruchomienie programu rozpoczyna się od procesu logowania do systemu. Logowanie ma na celu weryfikację uprawnień użytkownika oraz podłączenie systemu do wybranej bazy danych. Użytkownik jest w programie identyfikowany przez parę: kod (nazwę użytkownika) i hasło wejścia — praca bez podania tych informacji nie jest możliwa. Tuż po instalacji WAPRO Mag zdefiniowany jest tylko jeden użytkownik o nazwie Admin, posiadający puste hasło — zamiast podawania hasła należy nacisnąć w tym polu klawisz [Enter]. Również każdy nowy użytkownik bezpośrednio po wprowadzeniu do systemu przez Administratora otrzymuje puste hasło.

Do zmiany hasła wymaganego przez program przy logowaniu służy funkcja System | Zmiana hasła. Użytkownik proszony jest o podanie kolejno:

  • Starego hasła (o ile istniało).
  • Nowego hasła.
  • Jeszcze raz nowego hasła w celu jego potwierdzenia

Hasło w czasie wpisywania nie jest widoczne — na ekranie zamiast liter wyświetlane są gwiazdki. Po zatwierdzeniu nowe hasło zaczyna obowiązywać w systemie.