Rachunki wirtualne kontrahentów

Rachunki wirtualne kontrahentów

Tworzenie schematów wirtualnych

WAPRO Mag pozwala użytkownikowi definiować rachunki wirtualne dla kontrahentów. Funkcja jest przydatna kiedy dla każdego kontrahenta chcemy przypisać indywidualny rachunek bankowy posiadając jeden numer konta bankowego.

Aby stworzyć rachunek wirtualny należy najpierw uzupełnić rachunek firmowy oraz na jego podstawie stworzyć schemat wirtualny, który posłuży do generowania rachunków wirtualnych dla kontrahentów.

Istnieje możliwość utworzenia wielu schematów, na podstawie różnych rachunków bankowych firmy.

Aby utworzyć schemat należy wybrać z menu Kartoteki | Powiązane z kontrahentem | Schematy rachunków wirtualnych. Na liście schematów opcją DODAJ tworzymy nowy schemat.

Użytkownik powinien podać nazwę schematu oraz wskazać rachunek bankowy powiązany ze schematem. Automatycznie na tej podstawie uzupełniony zostanie Numer banku, następnie należy wskazać człon stały danego schematu. Do programu została przygotowana procedura składowana SQL, która generuje człon zmienny rachunku. Zaawansowani użytkownicy znający SQL mogą z poziomu SQL Server utworzyć własną procedurę generującą człon zmienny. Po określeniu kolejności oraz czy schemat jest domyślny należy zapisać schemat.

Generowanie rachunków wirtualnych

Jeśli utworzono schemat wirtualny można przejść do procedury generowania rachunku dla kontrahenta. W tym celu należy wybrać w menu Kartoteki | Powiązane z kontrahentami | Rachunki wirtualne.

Użytkownik w drzewie po prawej stronie dostępny ma filtr schematów, na jego podstawie widać którzy kontrahenci korzystają z danego schematu.

Poprzez opcję dodaj operator wybiera schemat oraz dla jakich kontrahentów ma być generowany rachunek.

Można wykonać zaznaczenie wielu kontrahentów i wykonać operację grupowego generowania rachunków.

Po wygenerowaniu rachunków, program podczas wystawiania dokumentu będzie dokonywał analizy czy rachunek wybrany na dokumencie jest związany ze schematem, jeśli tak to czy kontrahent posiada wygenerowany rachunek wirtualny w przypadku posiadania rachunku wirtualnego drukowany on będzie na dokumencie, jeśli system nie nie wykryje rachunku wirtualnego wydrukuje podstawowy rachunek wybrany do dokumentu.

Trasy

Trasy

Trasy pozwalają zdefiniować przebieg trasy handlowca, który korzysta z programu WAPRO Mag MOBILE 2. Osoba koordynująca pracę handlowców lub sam handlowiec może zdefiniować nazwę i opis trasy a następnie wskazać kolejno kontrahentów jakich będzie obsługiwał podczas przebiegu trasy.

Na podstawie wybieranych kontrahentów z kartoteki kontrahentów zostanie uzupełniona lista kolejnych miejsc, jakie powinien odwiedzić handlowiec. Może on zdefiniować i modyfikować kolejność przebiegu trasy za pomocą ikony trójkątów skierowanych do góry i do dołu. Koordynator może wykonać przypisanie użytkowników do danej trasy za pomocą opcji Użytkownicy trasy. Korzystając z wersji Prestiż lub Prestiż plus można dodatkowo przypisać pola dodatkowe do trasy, które pozwalają wpisać dodatkowe informacje o trasie lub dołączyć własne zestawienia wykonane np. w Crystal Reports pozwalające prezentować dane na raportach. Wariant Prestiż Plus pozwala również dołączać tabele dodatkowe do tras co pozwala zbudować w pełni funkcjonalny moduł zarządzania trasami i pracą handlowców.

Progi rabatowe

Progi rabatowe

Progi rabatowe pozwalają wprowadzić wartości obrotu oraz jaki rabat/narzut do danego progu (wartości) jest przypisany. System zezwala na zdefiniowanie wielu progów rabatowych. Aby system proponował wartości rabatu zgodnie z tabelą, należy w konfiguracji użytkownika zmienić wartość parametru Administrator | Konfiguracja użytkowników | Parametry handlowe | Włącz progi rabatowe na dokumentach sprzedaży = Takużytkownik w tej samej sekcji może również zdecydować za pomocą parametru Włączone progi rabatowe deaktywują rabat ogólny kontrahentadomyślnie ta wartość ustawiona jest na tak w celu bezpiecznego rabatowania.

W momencie sprzedaży system po zatwierdzeniu dokumentu przelicza wartość zgodnie z założonym progiem rabatowym.